Skolēnu pilij 80!


Meiteņu koris Rīga sadarbībā ar multiplikācijas pulciņu sirsnīgi sveic mūsu ilggadējās mājas, mūsu spēka un enerģijas mājokli, Rīgas Skolēnu pili apaļajā jubilejā, radot virtuālu apsveikumu.

Lai vēl daudz krāšņu gadu, skaistu svētku un baltu dienu. Lai Skolēnu pilī sirdis vienmēr pilnas prieka un mīlestības.

Paldies par sadarbību Tatjana Gvozdeva, Jānis Švarcbahs, Rūta Švarcbaha.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *