Galerija – 2022. gads

2022. gada piedzīvojumi


“Rīgas Kamerkoris” starptautiskajā festivālā Grieķijā


Meiteņu koris “Rīga” starptautiskajā jauniešu festivālā Ūzedomā


Meiteņu kora vasaras nometne


Meiteņu koris “Rīga” konkursā “SaBalsis”


Māmiņdienas koncerts


Valpurģu svinības Brīvdabas muzejā


Pavasara koncerts “Dvēseles dziesma”