Galerija – 2021. gads

2021. gada piedzīvojumi


Ziemassvētku koncerts “Svētki ledus pilī”

Virtuālais koncerts “Dziesmas stāsts”

Lūcijas dienas koncerts

Meiteņu koris “Rīga” sadarībā ar multiplikācijas pulciņu sveic Skolēnu pili 80 gadu jubilejā

Sieviešu kora “Rīgas kamerkoris” attālinātais mēģinājumu process

Meiteņu kora “Rīga” priekšnesuma filmēšana virtuālajiem Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Meiteņu kora “Rīga” 1. – 4. klašu āra nodarbības

Meiteņu kora “Rīga” pirmskolas ārtelpu nodarbības