Tikšanās ar profesori Janīnu Kursīti Pakuli pirmdien, 12. novembrī

Kopā ar profesori un maģistrantūras studentiem pārrunāsim latviešu tautas dziesmu poētiku, izteiksmes līdzekļus, formu. Nodarbības laikā profesore un maģistranti analizēs tās tautas dziesmas, kuras mēs dziedam korī.

Tikšanās LU Humanitāro zinātņu fakultātē Visvalža ielā 4a pie garderobes (pirmajā stāvā pie ieejas) 16.15. Lekcija sāksies 16:30, 211. auditorijā (2. stāvā, gaitenis tieši pretī kāpnēm). Aicināti klausīties arī vecāki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *